Czym jest
Seminarium PM Edukacja?

Seminarium PM Edukacja to doroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie International Project Management Association Polska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkołę Główną Handlową, towarzyszące Konferencji IPMA Polska.

Celem Seminarium jest prezentowanie różnych metod i form kształcenia w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz networking.

Organizatorzy, Sponsorzy i Partnerzy

Prelegenci

prof. Michał Trocki

Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master

dr Joanna Rzempała

Wiceprezes Zarządu IPMA Polska, Uniwersytet Szczeciński

prof. Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania Projektami

Katarzyna Tyczka

Kierownik Biura Fundacja Empiria i Wiedza

Radosław Czapczyk

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Banku Gospodarstwa Krajowego

dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski

First Assessor IPMA Polska

Dr hab. Slawomir Wawak, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

dr inż. Jerzy Hubert Rosłon

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Paweł Nowak

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Magdalena Robak

Facylitator procesów rozwojowych indywidualnych, w firmach, zespołach oraz projektach, Psycholog Organizacji i Pracy

Agnieszka Karolak

Dyrektor ds. szkoleń, Członek Zarządu Akademia Gier sp. z o.o.

mgr inż. Alicja Krawczyńska

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania

Maciej Smrokowski

Trener, facylitator i projektant gier w Pracowni Gier Szkoleniowych

Martyna Toczyska

Head of Product & Growth w Grupie Absolvent

Damian Piróg

B2C Marketing Manager w Grupie Absolvent

mgr Urszula Zemlińska-Sikora

Szkoła Doktorska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Barbara Kubek

Koło Naukowe Project Management Group, Politechnika Wrocławska

inż. Konrad Tarczyński

Koło Naukowe Project Management Group, Politechnika Wrocławska

Zuzanna Filus

Koło Naukowe ProjectGo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

inż. Kamila Ciszewska

Koło Naukowe ProjectGo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Adam Gołębiowski

Koło Naukowe ProjectGo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Baumgart

IPMA Polska

Publikacje naukowe

IPMA Polska podjęło współpracę z dwoma recenzowanymi, punktowanymi czasopismami naukowymi, w których uczestnicy Seminarium PM Edukacja 2023 będą mogli dokonać publikacji.

Kontakt

Prelegenci i Partnerzy
pmedukacja@ipma.pl

Katarzyna Baumgart
katarzyna.baumgart@ipma.pl

Joanna Rzempała
joanna.rzempala@ipma.pl

Back To Top