Czym jest
Seminarium PM Edukacja?

Seminarium PM Edukacja to doroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie International Project Management Association Polska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkołę Główną Handlową, towarzyszące Konferencji IPMA Polska.

Celem Seminarium jest prezentowanie różnych metod i form kształcenia w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz networking.

Organizatorzy, Sponsorzy i Partnerzy 2023

Organizatorzy, Sponsorzy i Partnerzy 2024 zostaną ogłoszeni już wkrótce...

Prelegenci 2023

Prelegenci 2024 zostaną ogłoszeni już wkrótce...

prof. Michał Trocki

Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master

dr Joanna Rzempała

Wiceprezes Zarządu IPMA Polska, Uniwersytet Szczeciński

prof. Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Zarządzania Projektami

Katarzyna Tyczka

Kierownik Biura Fundacja Empiria i Wiedza

Radosław Czapczyk

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Banku Gospodarstwa Krajowego

dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski

First Assessor IPMA Polska

Dr hab. Slawomir Wawak, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

dr inż. Jerzy Hubert Rosłon

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Paweł Nowak

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Magdalena Robak

Facylitator procesów rozwojowych indywidualnych, w firmach, zespołach oraz projektach, Psycholog Organizacji i Pracy

Agnieszka Karolak

Dyrektor ds. szkoleń, Członek Zarządu Akademia Gier sp. z o.o.

mgr inż. Alicja Krawczyńska

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania

Maciej Smrokowski

Trener, facylitator i projektant gier w Pracowni Gier Szkoleniowych

Martyna Toczyska

Head of Product & Growth w Grupie Absolvent

Damian Piróg

B2C Marketing Manager w Grupie Absolvent

mgr Urszula Zemlińska-Sikora

Szkoła Doktorska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Barbara Kubek

Koło Naukowe Project Management Group, Politechnika Wrocławska

inż. Konrad Tarczyński

Koło Naukowe Project Management Group, Politechnika Wrocławska

Zuzanna Filus

Koło Naukowe ProjectGo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

inż. Kamila Ciszewska

Koło Naukowe ProjectGo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Adam Gołębiowski

Koło Naukowe ProjectGo, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Baumgart

IPMA Polska

Kontakt

pmedukacja@ipma.pl

Prelegenci i Partnerzy:
katarzyna.baumgart@ipma.pl
joanna.rzempala@ipma.pl

Organizator

IPMA Polska
ul. Starościńska 1B lok.3,
02-516 Warszawa
www.ipma.pl

Back To Top