Czym jest Seminarium PM Edukacja

Seminarium PM Edukacja to doroczne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie International Project Management Association Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową, towarzyszące Konferencji IPMA Polska.

Celem Seminarium jest prezentowanie różnych metod i form kształcenia w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz networking.

Partnerzy poprzedniej edycji wydarzenia

Prelegenci poprzedniej edycji wydarzenia

prof. Michał Trocki

Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master

dr Joanna Rzempała

Wiceprezes Zarządu IPMA Polska, Uniwersytet Szczeciński

prof. Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Współorganizator Seminarium oraz Konkursu Project Master, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr inż. Paweł Charążka

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami i Procesami w Banku Gospodarstwa Krajowego

mgr Marzena Cząstkiewicz

Project Team Lead w Capgemini Polska

mgr inż. Romana Kukurba

Konsultant, Trener, Kierownik Projektu (2022-2021)

dr inż. Anna Śmiglewicz

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr Anna Masłoń-Oracz

Pełnomocniczka Rektora SGH ds. Afryki

dr Marek Wąsowicz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Adam Weinert

Fundator i Prezes Rady Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej, Członek Zarządu SMW Business Development, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Robert Banaś

Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr inż. Seweryn Tchórzewski

Politechnika Śląska

dr inż. Mateusz Trzeciak

Politechnika Śląska

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski

First Asesor IPMA Polska, Politechnika Wrocławska

mgr Małgorzata Zakrzewska

Przewodnicząca Rady IPMA Young Crew Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe SOLVER

Politechnika Śląska

Publikacje naukowe

IPMA Polska podjęło współpracę z dwoma recenzowanymi, punktowanymi czasopismami naukowymi, w których uczestnicy Seminarium PM Edukacja 2022 będą mogli dokonać publikacji.

Kontakt

Prelegenci i Partnerzy
Joanna Rzempała
joanna.rzempala@ipma.pl

Back To Top